Akademik Kaynaklar

Akademik Veri Tabanları

Google Scholar

Microsoft Academic

BASE

Semantic Scholar

CORE

Science Direct

JSTOR

Project Muse

arXiv.org

Academia.edu

Research Gate

YÖK Akademik

Akademik Yayınevleri (Üniversitelere Ders Kitapları Hazırlayan)

Springer

Cengage

McGraw-Hill Education

Pearson

Lumen

openstax