Earth School TR
2021 Spring

30 Quests for students around the world to
celebrate, explore and connect with nature.
ed.ted.com/earth-school

NİSAN-HAZİRAN 2021
Dersimiz Dünya Dijital Gençlik Topluluğu
Earth School TR programını sunar:

Nisan, mayıs, haziran ayları boyunca
her cumartesi saat 16:00 - 18:00 arasında
Zoom üzerinden yapacağımız buluşmalarda o hafta için belirlediğimiz
TED Ed - Earth School videolarını inceleyecek,
Türkiye ve dünyadan örnek uygulamaları paylaşıyor olacağız.

Dersimiz Dünya topluluğunda İngilizce dil becerilerimizi geliştirmek için pratik yaparken bir yandan da yaygın eğitim araç ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi oluyor, "dünya vatandaşlığı", "deneyimsel öğrenme", "sürdürülebilir kalkınma amaçları" gibi kavramlar çerçevesinde geçmişten geleceğe değişen ve değişmeyen dünyaları inceliyoruz.

Topluluğumuz 15-25 yaş* arası herkesin katılımına açık!
*"Artık o yaşlarda değilim ancak yine de bu topluluğunu parçası olmak istiyorum" diyorsanız siz de başvuru formunu doldurabilirsiniz. Zoom kontenjanımızdan fazla başvuru gelmesi halinde öncelik 15-25 yaş grubundakilere verilecektir.

Çevrim içi topluluğumuzda
Discord, Google Sites, Zoom, Miro, Padlet, Google Docs, Slides, Jamboard, Airtable, Mentimeter, Quizlet
gibi birçok dijital aracı kullanıyoruz.

PART 1 The Nature of Our Stuff

You’re likely wearing a shirt made from seeds, using a device made from rocks and the last meal you ate? It was probably made by bees. This week, we’ll learn how all the stuff we need and use comes from the Earth. We’ll also explore some small changes we can make that have huge, positive impacts on our planet.

1. BÖLÜM Eşyalarımızın Doğası

Kayalardan yapılmış bir alet ve yediğiniz son öğün kullanarak tohumlardan yapılmış bir gömlek mi giyiyorsunuz? Muhtemelen arılar tarafından yapılmıştır. Bu hafta, ihtiyacımız olan ve kullandığımız her şeyin nasıl Dünya'dan geldiğini öğreneceğiz. Gezegenimiz üzerinde çok büyük, olumlu etkileri olan, yapabileceğimiz bazı küçük değişiklikleri de keşfedeceğiz.

PART 2 The Nature of Society

Humans get most of the credit for life as we know it, but our economy, inventions and jobs were actually inspired by systems in nature. In our second week of Earth School, we’ll learn how the natural world shaped human society and put some of Nature’s best inventions to the test!

2. BÖLÜM Toplumumuzun Doğası

Su, Hava, Yaşam, İklim, Habitat: Bu Görevlerde, Dünya uzmanlarımız gezegenimizde yaşamı mümkün kılan sistemleri keşfetmemizde bize yol gösterecek. Uygulamalı faaliyetler ve deneylerle, doğalarını ve nasıl çalıştıklarını daha iyi anlamak için bu unsurları tanıyacağız. Suyumuzun tam olarak nereden geldiğini, biyoçeşitliliğin önemini ve okyanusun gerçekte ne kadar büyük olduğunu öğreneceğiz (işte bir ipucu: hayal ettiğinizden daha büyük).

PART 3 The Nature of Nature

Water, Air, Life, Climate, Habitat: In these Quests, our Earth experts will lead us in exploring the systems that make life possible on our planet. With hands-on activities and experiments, we will get to know these elements to better understand their nature and how they work. We’ll learn where exactly our water comes from, the importance of biodiversity and how big the ocean actually is (here’s a hint: bigger than you ever imagined).

3. BÖLÜM Doğanın Doğası

Su, Hava, Yaşam, İklim, Habitat: Bu Görevlerde, Dünya uzmanlarımız gezegenimizde yaşamı mümkün kılan sistemleri keşfetmemizde bize yol gösterecek. Uygulamalı faaliyetler ve deneylerle, doğalarını ve nasıl çalıştıklarını daha iyi anlamak için bu unsurları tanıyacağız. Suyumuzun tam olarak nereden geldiğini, biyoçeşitliliğin önemini ve okyanusun gerçekte ne kadar büyük olduğunu öğreneceğiz (işte bir ipucu: hayal ettiğinizden daha büyük).

PART 4 The Nature of Change

The news about our natural world often seems like something out of a horror movie: devastating wildfires, an unprecedented climate crisis, mountains of pollution. This week, we’ll learn about Earth’s fragile ecosystem in this time of great change, but take an active, optimist approach to exploring the many ways we can rebalance our planet.

4. BÖLÜM Değişimin Doğası

Doğal dünyamızla ilgili haberler genellikle bir korku filminden çıkmış gibi görünür: Yıkıcı orman yangınları, benzeri görülmemiş bir iklim krizi, dağlar kadar kirlilik. Bu hafta, bu büyük değişim zamanında Dünya'nın kırılgan ekosistemi hakkında bilgi edineceğiz, ancak gezegenimizi yeniden dengelemek için kullanabileceğimiz birçok yolu keşfetmek için aktif, iyimser bir yaklaşım sergileyeceğiz.

PART 5 The Nature of Individual Action

This week’s Quests focus on solutions that will protect and enhance nature, with themes on recycling, composting, tree planting, urban gardening and using renewable energy. Unlock your inner Greta Thunberg and learn the practical ways we can all build a healthy future for our planet.

5. BÖLÜM Bireysel Eylemin Doğası

Bu haftanın Görevleri, geri dönüşüm, kompostlama, ağaç dikme, şehir bahçeciliği ve yenilenebilir enerji kullanımı temalarıyla doğayı koruyacak ve geliştirecek çözümlere odaklanıyor. İçinizdeki Greta Thunberg'in kilidini açın ve gezegenimiz için sağlıklı bir gelecek inşa etmenin pratik yollarını öğrenin.

PART 6 The Nature of Collective Action

In the final week of Earth School, you’ll learn about the most powerful tools for protecting our planet: collective action and collaboration. These Quests will illuminate the path forward for us all to be conscious, nature-minded citizens of Earth, and invite others in our communities to join the fight to protect it.

6. BÖLÜM Kolektif Eylemin Doğası

Dünya Okulu'nun son haftasında, gezegenimizi korumanın en güçlü araçlarını öğreneceksiniz: toplu eylem ve işbirliği. Bu Görevler, hepimizin bilinçli, Dünya'nın doğa bilincine sahip vatandaşları olmamız için ileriye giden yolu aydınlatacak ve toplumumuzdaki diğer kişileri onu korumak için mücadeleye katılmaya davet edecek.