İzmir

Otuzbeşlik

İzmirMag

Fırsat35

Bizİzmir.com

İzmir Tarih

Visit İzmir

İZKA - 2016

Start in İzmir

İZKA - 2016

İZKA

İzmir Kalkınma Ajansı

İZTO

İzmir Ticaret Odası

EBSO

Ege Bölgesi Sanayi Odası

EİB

Ege İhracatçılar Birliği

EGİAD

Ege Genç İşadamları Derneği

TARKEM

Tarihi Kent Merkezi

JCI İzmir

SKGD

Sürdürülebilir Girişimcilik ve Kalkınma Derneği

İNCİVAK

Cevdet İnci Eğitim Vakfı

Tülay Aktaş

İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği

Liyakat

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği

Değişim Liderleri

Değişim Liderleri Derneği

İZMEDA

İzmir Akdeniz Akademisi

Meslek Fabrikası

Havagazı Gençlik Merkezi

Agora

Agora Bir Arada Yaşam Atölyesi

İzmir'de İyilik Var

Kentimiz İzmir

Kentimiz İzmir Derneği

İKSEV

İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı

DESEM

Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezi

Arkas Sanat

Arkas Sanat Merkezi

Fransız Kültür

İzmir Fransız Kültür Merkezi

İlham Veren İşler

Pecha Kucha

Pecha Kucha Night İzmir

Originn

Co-Working Space

Withco

Co-Working Space

Urla Coworking

Urla Stagecoworking

Nesin Köyleri

(Şirince)

Tiyatro Medresesi

(Şirince)

Arche Projesi

(Şirince)

Güzel İşler

Güzel İşler Derneği(Bergama)

Zeytince

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Açık İnovasyon

Açık İnovasyon Derneği(Urla)

SGDD

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

Sosyal İklim

Sosyal İklim Derneği

Halkların Köprüsü

Halkların Köprüsü Derneği

ÇYDD

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

EÇEV

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

TED

Türk Eğitim Derneği

TEGV

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

TOG

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Kurşun Kalem

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı

İZEK

İzmir Eğitim Kooperatifi

Pi Gençlik

Pi Gençlik Derneği

Genç İşi Kooperatif

Gençlik Karnavalı

İzmir Gençlik Karnavalı 2020

Çocuk İzi

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı

Tazelenme Üniversitesi


Yaya

Yaya Derneği

Sistem Düşüncesi

Sistem Düşüncesi Derneği